Tambarna:

1.  Bulung pegaga sencekal, lau dua gelas, tangger seh luam, buat piring kitik, tama launa kuje. Kence mbergeh cuci mata kupiring e, kedip-kedpken mata bas piring e.

2.  Bulung belo lima lembar, launa 2 gelas, tasakken seh luam, pebergeh bas piring kitik. Cuci mata kubas piring kedip-kedipken.

3.  Matra Piriken (Katarak)
Buat buah kumanggi 20 biji, sembelah tama kubas mata 10 sembelah, gosok-gosok alu tan mata ku je kedip-kedipken buat kain putih bersih elap matandu. Terilah buah kumangi ndai enggo ibuluhi seh mbentar dua wari sekali ulihi seh keri.

4.  Buat lidah buaya 1 batang, agui durina, parut pereh launa saring mejile, launa e tetesken kumata 3x1 wari.

Sumber: Majalah Tenah Budaya Karo Edisi Maret-April 2013